Ne do të dëshironim të dëgjonim nga ju dhe të ndihmonim sa më mirë.